ЛИРАУС-3

Образователен курс, 3-то издание.

Съдържа учебни материали за подобряване на личното развитие и успехите на хората (които ги научат и прилагат)

ЛИРАУС-3

 • Достъп до интернет страница с учебните материали на курса "ЛИРАУС-3".
 • Време за начален безплатен достъп: 15 дни.
 • Цена на курса:  25 лв за 45 дневен достъп (ако бъдат заплатени след изтичане на безплатния период) .

Предназначение на курса

За онези хора, които разбират, че техния живот не е идеален и вярват, че могат да го подобрят. 

Основни цели на курса:

 • Човешки способности
 • Начини за решаване на проблеми
 • Действия за осъществяване на желания и мечти
 • Подобряване на разбирателството с други хора (семейство, приятели, колеги, клиенти и др.)

От преминалите курса се очаква

1. Да разбират по-добре своето състояние

2. Да разбират по-добре своето обкръжение

3. Да увеличат своята увереност, че техните резултати зависят от тях

4. Да се научат да преодоляват своите страхове

5. Да бъдат по-решителни

6. Да решават по-смело своите проблеми

7. Действат по-активно за реализиране на своите мечти

Съдържание на курса

24 урока

Всички уроци съдържат:

 • pdf презентация,
 • обяснителен текст,
 • видео-лекция и
 • електронен въпросник.


Участниците ще имат достъп до учебните материали през тяхна интернет страница.


Обучението се провежда през интернет, с помощта на поверителна фейсбук група и други ресурси.

Форма за записване

  •  За 15 дни безплатен достъп до курса ЛИРАУС-3. 
  • След това, ако заплатите 25 лв и ще имате още 30 дни за изучаване на учебното съдържание! 

  За автора


  Доц. д-р инж.

  Румен Кръстев

  Инженер (1995), изследовател към Институт по механика - БАН (2011+), с разнообразни интереси и желание да остави след себе си нови и полезни неща.

  Основател и управител на Институт за хората и промените (ИНХОП, 2017), автор на образователен курс за "Личностно развитие и успех" на хората (2018-2020).

  СЪДЪРЖАНИЕ


  на курса: 5 модула, 24 урока

  1 Модул

  Всеки човек може да живее добре

  1. Кратък обзор на курса ЛИРАУС-3. Предназначение, ползи и съдържание.

  2. Човекът и неговото обкръжение.

  3. Човешките темпераменти.

  4. Емоционално и интелектуално състояние не хората.

  5. Нужди и действия.

  2 Модул

  Как да живеем добре? Основни принципи за спазване

  6. Принципи и вдъхновение.

  7. Какво печелим, когато мислим и действаме правилно?

  8. Разделяй и владей.

  9. Подготовка и изпълнение.

  10. Плановете, действията и настоящето. Как да преодоляваме страховете си?

  3 Модул

  Методи и инструменти (за развитие и успех)

  11. Въпросите и резултатното мислене.

  12. Пирамида на нуждите и действията.

  13. Разделяне на задачите във времето.

  14. Грижи за здравето.

  15. Водене на дневник.

  4 Модул

  Преодоляване на отрицателните емоции

  16. Действия за преодоляване на отрицателните емоции.

  17. Примерна последователност от действия за преодоляване на негативните емоции, 1 част.

  18. Примерна последователност от действия за преодоляване на негативните емоции, 2 част.

  19. Примерна последователност от действия за преодоляване на негативните емоции, 3 част.

  20. Решаване на проблеми

  5 Модул

  За повече щастие и по-добър живот

  21. Действия за постигане на положителни емоции.

  22. Стъпки за реализиране на желанията, 1 част.

  23. Стъпки за реализиране на желанията, 2 част.

  24. Работа и пари.

  Условия за плащане и право на отказ

  1. Запишете се за достъп до курса ЛИРАУС-3.
  2. Безплатно ползване до 15 дни.
  3. Към края на безплатния период ще получите няколко покани за плащане на 25 лв.
  4. Плащането удължава срока за достъп с 1 месец. Може да се прави многократно.
  5. След направено плащане, потребителите нямат право да се откажат от него. 
  6. При липса на плащане, достъпът ще бъде прекратен.
  .